Monday, 16 September 2013

Falken jakter sniper

Det er imponerende å se hvordan vaderene følger med på farene som truer. Til tross for et mylder av fugler på himmelen så beiter snipene fredelig i strandsonen. Så snart det kommer en rovfugl glidende er de raskt på vingene og flukten er er i gang. Denne gangen så vi falken stige raskt opp for så gå i et stup og angripe snipeflokken. De unnslapp jegeren denne gang. Noen minutter senere fortsetter aktiviteten i strandsonen. To fotografer langflate i fjæra en søndag ettermiddag. Helt ok.

Et raskt blikk mot himmelen

Jeger på vei

Litt langt hold

Vegetasjon som diffusor

Sandløpere

Sandløper

Myrsnipe

Steinskvetthunnens faste sandstrand