Friday 24 July 2015

Kalde sommerdager

Alle syter over dårlig vær, men syns ikke det var så verst. Det var vel heller fjoråret som var spesielt. Mye av/på-vær i det siste, så det gjelder å utnytte øyeblikka. Har hatt flere turer i boknafjorden i sommer. Fra båten har vi sett skarvekolonier. Reir rett på berget tett i tett, mye plastskit i reirmaterialet. Holder oss på god avsand og bruker kikkert og 500mm håndholdt. Phu, trenger noe lettere utstyr som er like bra, men finnes det? Har også sett flere tyvjopar i år. Fikk noen bilder hvor hannen røvet et tjeldeegg og serverte hunnen, som tydeligvis falt i smak. Ved en anledning så vi også en enslig praktærfugl. Ikke så vanlig her sør sommerstid.

Men det meste av fritiden går med til fiske i alle varianter. Stangfiske, linefiske, garnfiske og krabbefiske. For sikkerhetsskyld, alt på en gang. Det blir mye fisk og ikke minst ufisk. I fjor ble det mange bilder av havørn og den var glad for fisken jeg ikke kunne bruke. Hver morgen jeg var ute og trakk garna så kom den ut på fjorden i håp om å få en berggylte eller to. I år har jeg funnet samme par, men nå hekker den på et nytt sted, litt lenger vekke så det har ikke blitt så mange besøk. Paret har fått frem en unge som nå er flyvedyktig. Falkeparet som jeg både så og hørte mye i fjor har ikke vist seg.

I august blir det to nye uker med ferie, håper tittelen da kan bli "Varme sommerdager".