Tuesday, 28 August 2018

oracle audit log configuration

Sorry, this was initially posted to my photo blog by a mistake. If you have any interest of oracle audit trails it can be found under http://kp-dba.blogspot.com

or http://kolbjornpedersen.blogspot.com to revert back to my photo blog.

Thursday, 16 August 2018

Gravann rekordlavt

Aldri har me sett Gravann og Valevann i Sirdal tappa så langt ned. Dette er fra første helga i august. Øyene står normalt under vann. Armen som går mot Beines er fullstendig tørrlagt. Her står det normalt vann. Det er sikkert noen som har eksakte tall på nedtappingen, men at det kan være 40m opp til kanten, kanskje mer. Ser på nyhetene at mange vassdrag i trøndelag ikkje lenger kan produsere strøm. Det kan ikkje være langt unna her heller.

Korsvann sett fra Storeknut

Multetid er første helg i august, i år var det nok 3 uker tidligere

Øyene er normalt ikkje synlig

Noen som kjenner seg igjen

Tunnelsammenkopling i bakgrunnen eg ikkje har sett før 

Storeknut i bakgrunnen

Langt opp

Tørrlagt

Armen mot Beines

Nausta ligg langt fra vannflata